top of page
tellimus

TAKSO BRONEERIMISE VORM
Te saate SIIN teha takso broneeringu, aga mitte vähem kui 12 tundi ette.
 
 

Täname! Kinnitamiseks me võtame teige ühendust

Takso broneerimiseks te saate:

Nüüd saate tellida Amigo Takso ka WhatsAppi'i kaudu. Lihtsalt positsioneerige oma asukoht  ja saatke see numbrile +372 524 7777. Meie dispetšer vastab Teile ühe minuti jooksul.

INFO SÕITJALE

 • Taksosõidu eest tasub sõitja taksomeetri (appi taksomeetri) näidu järgi (taksojuhil on keelatud nõuda sõitjalt taksomeetri näidust kõrgemat sõidutasu). Eesti Vabariigis toimub arveldus eurodes.

 • Väljapoole põhilist teeninduspiirkonda sõidu puhul on taksojuhil õigus nõuda sõitjalt osalist või täielikku ettemaksu, arvestades sõidu oletatavat pikkust. Ettemaksu kohta peab taksojuht andma sõitjale vormikohase kviitungi. Tasaarvestus takso kasutamise eest toimub taksomeetri näidu alusel sõidu lõpul.

 • Taksojuhil on õigus reisija teenindamisest keelduda, kui:

 • Sõitja on ilmsete joobetunnustega;

 • Sõitja on taksot määrivates riietes;

 • Sõitja keeldub ettemaksu tasumisest sõiduks väljapoole põhilist teeninduspiirkonda;

 • Sõitja käitumise tõttu või muudel asjaoludel võib oletada, et taksojuhi, tema vara või sõiduki turvalisus ei ole tagatud;

 • Sõitja soovib vedada keelatud pagasit või käsipagasit, mis sisaldavad keelatud pagasi loetelus olevaid aineid ja esemeid. Keelatud pagas on radioaktiivsed, lõhke-, mürk-, sööbe-, tuleohtlikud, lehkavad ja määrivad ained ning vastava pakendita ained ja esemed, samuti taksot määrivad või kahjustavad ained ja esemed;

 • Sõitjaid on rohkem, kui sõiduki registreerimistunnistuses ette nähtud istekohti;

 • Taksoplafooni valgustus ei ole sisse lülitatud, va takso seismisel taksopeatuses;

 • Sõitja poolt õigusrikkumise toimepanekul (sh avaliku korra rikkumine, sõidutasu maksmisest keeldumine) on taksojuhil õigus toimetada sõitja lähimasse politseiasutusse sõitja kulul.

 • Akende avamine ja raadio sisselülitamine võib toimuda ainult sõitja ja taksojuhi vastastikusel kokkuleppel.

 • Sõitja pagas või kaasasolevad esemed ei tohi kahjustada takso salongi või sõidukit, takistada pagasiruumi luugi sulgemist ega koormata taksot.

 • Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või selle salongi sisemust, sinna paigaldatud tehnikat ning seadmeid. Tekitatud kahju on sõitja kohustatud hüvitama.

 • Sõitja peab käituma taksojuhiga viisakalt.

 • Sõitjal ja temaga kaasas olevatel lastel on keelatud sõidu ajal segada taksojuhti ja tõmmata tema tähelepanu kõrvale takso juhtimiselt.

 • Sõitja peab tagama, et temaga kaasasolevad lemmikloomad ei kujutaks ohtu sõidukis viibijatele ning ei kahjustaks või määriks sõiduki salongi.

 • Sõitjal ei ole taksos lubatud suitsetada.

 • Sõitjal on keelatud nõuda taksojuhilt liikluseeskirjade rikkumist.

 • Sõitjal on keelatud kahjustada sõidukit või salongi sisemust. Sõitja on kohustatud tekitatud kahju hüvitama.

info
kaebus

Kui teil tekkisid probleemid teenustega meie firmas siis saatke meile sõnum juhtunu kirjeldusega. Võimaluse korral kirjutage kuupäev, koht, auto ja muud tähtsad pisiasjad. Mitte ükski kaebus ei jää meil tähelepanuta. Kindlasti me teeme kõik kindlaks ja kontakteerume teiega.

Täname! Võtame teiege ühendus esimesel võimalusel

bottom of page